MẪU ĐĂNG TIN VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG


Tiêu đề:  Tên nhà tuyển dụng - Tuyển dụng:

   Ví dụ:  Huda Huế - Tuyển dụng:

 

Số lượng, vị trí tuyển: Ví dụ: 05 Nhân viên kinh doanh.

 

1, Mô tả công việc, ngành nghề công việc:

 

2, Yêu cầu công việc:

 

3, Quyền lợi:

 

4, Hồ sơ: (nếu có).

 

Hạn nộp HS:

 

============= Việc làm tại Huế =============

LIÊN HỆ:

  • Địa chỉ:
  • SĐT:
  • Email: (nếu có).
  • Web: (nếu có).


SAU KHI ĐĂNG TIN ĐÚNG MẪU. SẼ ĐƯỢC ĐĂNG VÀO FANPAGE

                         ............MIỄN PHÍ.................

Công việc liên quan